اقیانوس ,دریا ,اقیانوس دنیا ,ترین اقیانوس ,وجود دارد

دریاها و اقیانوس ها

اقیانوسهای جهان نزدیک به سه چهارم از سطح زمین را پوشانده اند و میلیونها سال از عمر آنها می گذرد. سیاره

ی ما از فضای آبی رنگ دیده می شود. پنج اقیانوس مختلف وجود دارد. با این که این اقیانوس ها به نظر مستقل

می آیند و نام های متفاوتی دارند، امّا با یکدیگر در ارتباطند و در واقع یک اقیانوس عظیم و واحد را تشکیل می

دهند.

اقیانوس آرام، بزرگ ترین اقیانوس دنیا است. این اقیانوس، از مجموعِ سه اقیانوس دیگر بزرگ تر و عمیق ترین

اقیانوس دنیا است. اگر به نقشه جهان نگاه کنید، می بینید که اقیانوس آرام نیمی از سطح کرۀ زمین را فرا گرفته

است.

تفاوتی بین اقیانوس و دریا

گاهی در حرف هایمان از دو کلمۀ دریا و اقیانوس به یک معنی استفاده می کنیم. ممکن است به نظر ما این دو

یکی باشند؛ امّا از نظر دانشمندان، دریا یک حوزۀ اقیانوسی کوچک است. برای مثال، دریای مدیترانه بین قارۀ

آفریقا و اروپا قرار گرفته است.

در اقیانوس ها منطقه های کوچک تری از آب شور وجود دارد که دریا نامیده می شوند.

منبع اصلی مطلب : Geography403
برچسب ها : اقیانوس ,دریا ,اقیانوس دنیا ,ترین اقیانوس ,وجود دارد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دریاهاو اقیانوسها